ПРЕДСТАВЯНЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „М-ТРЕЙД”

Управител Митко Митев
Фирмата е създадена през 1996 г. с предмет на дейност – посредничество при сделки с недвижими имоти, инвестиционно и проектно консултиране, вътрешна архитектура и дизайн, управление на имоти и потребителско и ипотечно кредитиране, продажба на компютърна и офис техника, вътрешен дизайн, консултации и поддръжка на компютърно оборудване.
Представителство
Фирмата се представлява от Управителя Митко Митев.
История
Агенцията за недвижими имоти „М-ТРЕЙД” още от създаването си има за цел пълноценното и коректно обслужване на своите клиенти, партньорство в страната и чужбина с цел покриване на всички изисквания и цялостната гама от предлаганата недвижима собственост на пазара на недвижими имоти.
Нашите консултанти са специализирани в обслужването на отделните сегменти и стремежа на фирмата е непрекъснато да се подобрява качеството на обслужване във фирмата.
Екипът
Екипът на фирмата е от образовани млади хора, специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Амбицията за непрекъснато подобряване на квалификацията, обучение с цел актуализация на знанията и уменията и натрупания опит ни помагат да се развиваме с бързи темпове и да увеличаваме броя на клиентите си, доверили се на нашия професионализъм.
Услуги
„М-ТРЕЙД” предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти. Ние работим и в областта на продажбите на инвестиционни проекти като предлагаме гъвкави решения в спецификата на тези сделки.
Услугите, които предлагаме са:
* Посредничество при покупко-продажба, отдаване/наемане на жилища и офиси;
* Консултации по оценките на имоти и тяхната ликвидност;
* Съдействие и организиране получаването на банкови кредити /ипотечни и потребителски/ за закупуване на имоти;
* Управление на недвижими имоти;
* Консултации и изработване на мебели и обзавеждане по поръчка на клиента; архитектурни решения за малки жилища и функционално използване на наличните площи;
* Инвестиционно консултиране;
* Правни консултации във връзка с реализацията на сделките;
* Застраховки на имоти и наличното движимо имущество в тях;
* Организация на престоя на чуждестранни клиенти, поемане на разходи по транспорта и пребиваването им в страната;
* Изготвяне на пакетна документация по сделките.
Как работим
Най-важното за фирмата е доверието на клиента към нас. В условията на бързо навлизане на голям брой фирми с аналогична дейност на пазара, ние се стремим към утвърждаване на авторитета на фирмата и реализацията й на базата на коректността, лоялността и пълната информираност към всеки, потърсил услугите ни.

Основният сайт на компанията www.mtcestates.com презентира нашите оферти и печели все повече нови посетители. Освен него ние ползваме интернет пространството за бърза връзка с клиента и предоставяме офертите си в над 10 сайта в България и извън страната.
Стремежът ни е да реагираме адекватно на потребителското търсене и повече да са хората, имащи достъп до нашите предложения.
Ще се радваме и занапред да Ви бъдем полезни!
Екипът на „М-ТРЕЙД”