Услуги

Услуги

“М-Трейд” е фирма, специализирана в услуги, касаещи пазара на недвижими имоти – продажби, покупки, наемане, отдаване под наем, управление, инвестиране, кредитиране, финансови и правни услуги. Клиентите ни имат възможността да работят с компетентни специалисти и в областта на проектирането, дизайна, вътрешната архитектура, обзавеждането и ситуирането на отделните компоненти в своите имоти. Контролът по управлението и възвращаемостта на инвестициите също е наша грижа и услуга, която предлагаме. Фирмата се стреми към непрекъснато обновяване и усъвършенстване на знанията и уменията на своите специалисти. Взаимното доверие и лоялност са в основата на нашата работа. Надяваме се да бъдем полезни на Вас и Вашите близки в правилния избор на търсения от Вас имот!

Продажби

Продажби

За продавачите: „М-Трейд” се грижи за сигурността на своите клиенти. По статистически данни над 90% от имотите  в страната ни са собствени. Коректността, точността и лоялността  при реализацията на всяка сделка, сигурността на клиента са наша ежедневна грижа и мото в работата ни. Етапите на организация на една продажба са следните:преглед на документите за собственост и на личните документи на собственика; оглед на имота; заснемане с цел реклама и реализация; консултация за цена; сключване на посреднически договор за продажба; извършване на огледи и организиране на срещи между евентуалните страни по сделката; информационно обезпечаване на купувача; сключване на предварителен договор за покупко-продажба; проверка на собствеността в деня на подписване на предварителния договор и в деня на нотариалното прехвърляне на имота; действия по посредничество за обезпечаване с необходимата документация за ефективната реализация на имота – нотариален акт, скица, удостоверение за тежести, документи от съсобственици и др.; обезпечаване сигурността при разплащане и получаване на нотариален акт и пари (при ипотечно кредитиране - консултиране и водене на документацията). За купувачите: „М-Трейд” предлага на своите клиенти финансови, правни и икономически консултации по избора и реализацията на покупка на недвижим имот. Фирмата проявява своята загриженост и съпричастност при търсенето на желания апартамент, офис или магазин, като всеки служител прави своята извадка на базата максимално близки характеристики до изискванията на клиента. Етапите на организация на една покупка са следните : уточняване желанието на клиента и характеристиките на бъдещия имот; подписване на посреднически договор; извършване на огледи по предварително зададените критерии и предлагане на нови оферти при желание от страна на клиента; консултация за цена; сключване на предварителен договор за покупко-продаж­ба; проверка на собствеността в деня на подписване на предварителния договор и в деня на нотариалното прехвърляне на имота;стъпки по последваща реализация и управление на имота при поискване от купувача. Спецификата на желанията и видовете имоти предполагат разнообразие от форми за реализацията на закупената недвижимост. Фирмата разполага с перфектни специалисти в областта на правното и финансово консултиране, предлага архитектурни проекти по модернизацията, вътрешния дизайн  и оформление, компактното използване на наличните помещения, ефективна реклама и посредничество по реализация на възвращаемостта на инвестициите. Възвращаемостта на инвестицията при покупка на недвижим имот  е в пряка зависимост от рекламата,  локализацията, степента на обзавеждане, оборудване, направените подобрения.

Предложения към Купувачи

Предложения към Купувачи

Заявката Ви за оглед на имот, който предлагаме, през сайта ни www.mtcestates.com Ви дава възможност да ползвате отстъпка от комисионната при реализация на сделка до 10% от нашата комисионна. Услугите, които фирмата ни предоставя за купувача са: • Проверка на имота • Информация за реални размери на помещенията. • Огледи на имота от архитекти, сертифицирани специалисти • Вие имате на разположение консултант, който е на разположение с личен телефон и и-мейл за целия период на обслужване на сделката (без почивен ден). • Предоставяне на информация и счетоводна консултация по кредитиране за имота (потребителски или ипотечен кредит) • Пълна финализация на сделката с избор на нотариус. • Нашите консултанти са на разположение за Ваши въпроси и през почивните дни

Предложения към Продавачи

Предложения към Продавачи

Когато предлагате имот и се обърнете към „М-ТРЕЙД“ за съдействие, Вие ще получите пълно и коректно обслужване по сделката до нейното финализиране. При необходимост фирмата предлага услуги и след реализацията на покупко-продажбата, които са свързани с инвестиционни проекти, отдаване под наем, управление и поддръжка. Услугите, които фирмата ни предоставя за продавача са: • Сключване на договор за продажба на имота Ви с нас. • Предварителен оглед с безплатни и неограничен брой фотографии от всички ъгли на имота Ви • Замерване на имота при наличие на разлика в обявените квадратури • Изготвяне на документация с измервания и описания на помещенията от сертифициран архитект • Реклама на Вашия имот на нашия сайт, както и в български водещи и чуждестранни сайтове за недвижими имоти • Подготовка на всички необходими документи за реализация на сделката • Обратна връзка с Вас с информация за постигнатите резултати • Изповядване на сделката и препоръки при избора на нотариус • Нашите консултанти са на разположение за Ваши въпроси и през почивните дни

Сделка без комисионна!

Сделка без комисионна!

„М-ТРЕЙД" Ви предлага и реализиране на сделки БЕЗ КОМИСИОННА! Когато сте намерили своята къща, апартамент или офис, или купувач за Вашия имот, ние Ви предлагаме да реализираме сделката срещу еднократна такса. Това ще Ви осигури: • Проверка на имота • Систематизиране и представяне на всички необходими документи • Водене на преговори със собственици/купувачи. • Замерване и оценка на имота • Изготвяне на предварителен договор. • Консултации по кредитиране. • Изповядване на сделка пред Нотариус. • Консултации с дизайнери и архитекти за обзавеждане и преустройство на имота. • Съдействие при проектиране на интериора.

Наеми

Наеми

“М-Трейд” посредничи при наемане и отдаване под наем на апартаменти, магазини, офиси, къщи, етажи от къщи, складови  помещения, производствени и други халета. За наемодателите:                                                                                               Преглед на документите за собственост и личните данни на собственика; оглед на имота, заснемане  и консултация за уточняване на цената и усло­вията на предлагане; договор, осигуряващ възможност за предлагане на клиенти на фирмата и на други агенции; предлагане и реклама на имота; огледи с потенциални наематели. За  наемателите: Уточняване на характеристиките на търсения имот – локация, предназначение, степен на обзавеждане и наемна цена; сключване на посреднически договор, в който се записват уточнените вече параметри на търсенето; огледи на обекти, максимално близки до зададените параметри.. Фирмата участва в преговорите между страните, изготвянето на договор за наем и неговата реализация до приемане-предаване на обекта. Посредническото възнаграждение е в размер на ½ от първия наем, при обекти с наемна цена до 150 евро – в размер на един месечен наем. Спецификата на различните обекти на наемни отношения, касае и различна класификация по важност на техните характеристики. Клиентите ползват квалифицирани консултации по удовлетворяване на реализацията на своите желания.

Управление на имоти

Управление на имоти

„М-Трейд” работи в областта на управлението на имоти като се работи преимуществено в областта на жилищни, търговски и офисни площи. Управлението на имоти е свързано с липсата на време от страна на собствениците, тяхното дълго отсъствие от страната, както и наличието на имоти в други градове на страната, където собственикът не пребивава непрекъснато. Съществуват и принципни разногласия при няколко собственика на един и същ имот, при които също се прибягва до управление на имота от трета страна. Упълномощаването на фирмата се оформя с договор за следните действия:     1. Сключване, прекратяване, актуализиране, анексиране на наемни договори (при всеки новоподписан договор, фирмата попълва приемо-предавателен протокол за състоянието на имота). За всяко действие по разпореждането на имота фирмата надлежно информира собственика и единствено с негово съгласие извършва подписването на всеки договор. Фирмата заплаща на агента по реализацията на наемната сделка комисионна; 2. Заплащане на разходите по етажната собственост, както и на текущи неотложни ремонти, модернизации, охрана и поддръжка;                                     3. Получаване на наема от наемателя/наемателите;                                                4. Внасяне на сумите от получените наеми по посочена от собственика сметка и изпращане на платежни документи, удостоверяващи банковите операции. „М-Трейд” контролира експлоатацията на имота при отдаването му под наем – заплащане на екплоатационните разходи, ненарушаване целостта на имота и използването му от наемателя с грижата на добър стопанин.

Инвестиции

Инвестиции

Инвестициите в недвижими имоти съответстват на конкретните намерения на купувача. Целите на инвеститорите в сферата на недвижимите имоти обикновено са свързани с: покупка на имот с цел неговото развитие за бизнес; с цел бърза препродажба; с цел бъдещо покачване на цената на този тип имоти; рентиерство. „М-Трейд” Ви предлага компетентно информационно обслужване за локацията, инфраструктурата и развитието на бъдещата Ви инвестиция. Ние предоставяме и конкретни проекти за модернизация, рекон­струкция, промяна на предназначението и ефективната реализация на вложените средства, отчитайки пазарните особености и индивидуалните характеристики на всеки имот.