Трябва да активирате JavaScript, за да разглеждате сайта. Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вие сте тук

Недвижими имоти според Вашите изисквания

Управление на имоти

Управление на имоти

„М-Трейд” работи в областта на управлението на имоти като се работи преимуществено в областта на жилищни, търговски и офисни площи. Управлението на имоти е свързано с липсата на време от страна на собствениците, тяхното дълго отсъствие от страната, както и наличието на имоти в други градове на страната, където собственикът не пребивава непрекъснато. Съществуват и принципни разногласия при няколко собственика на един и същ имот, при които също се прибягва до управление на имота от трета страна. Упълномощаването на фирмата се оформя с договор за следните действия:     1. Сключване, прекратяване, актуализиране, анексиране на наемни договори (при всеки новоподписан договор, фирмата попълва приемо-предавателен протокол за състоянието на имота). За всяко действие по разпореждането на имота фирмата надлежно информира собственика и единствено с негово съгласие извършва подписването на всеки договор. Фирмата заплаща на агента по реализацията на наемната сделка комисионна; 2. Заплащане на разходите по етажната собственост, както и на текущи неотложни ремонти, модернизации, охрана и поддръжка;                                     3. Получаване на наема от наемателя/наемателите;                                                4. Внасяне на сумите от получените наеми по посочена от собственика сметка и изпращане на платежни документи, удостоверяващи банковите операции. „М-Трейд” контролира експлоатацията на имота при отдаването му под наем – заплащане на екплоатационните разходи, ненарушаване целостта на имота и използването му от наемателя с грижата на добър стопанин.